cz

S námi se v oddlužení neztratíte

On-line žádost o půjčku

Osobní údaje zájemce
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
vč. lomítka
Kontaktní telefon
email
Kontaktní adresa
Ulice
Číslo popisné
Město, obec
PSČ
Trvalé bydliště
Ulice
Číslo popisné
Město, obec
PSČ
doplňující informace
Výše čistého měsíčního příjmu
Výše požadovaného úvěru
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Výše čistého příjmu
Další příjmy
Chci být kontaktován
Požadavky na službu
Produkt
Výše požadované půjčky
Pouze u hotovostní půjčky
Celková zadluženost
Pouze žádáteůli oddlužení
poznámka, upřesňující informace nebo požadavky
Souhlas se zpracováním osobních údajů  Souhlasíme se zpracování osobních údajů
Opiště text z obrázku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel souhlasí, aby jeho data, které vyplní v uvedeném formuláři ("on-line žádost") vč. rodného čísla, byla zpracovávána společností HARRIET s.r.o., se sídlem Pokratická 545, Litoměřice PSČ 412 01, IČ 28067584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25394, dle zákona č. 101/2000 Sb. ("správce") v uvedeném rozsahu pro obchodní a marketingové účely správce (i prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem), svůj souhlas uděluje dobrovolně na dobu 10 let, souhlasí a bere na vědomí, že odvolání souhlasu je možné pouze písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na adresu sídla správce, potvrzuje, že byl řádně informován o právu přístupu k jeho osobním údajům, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. ("ZOOU"). Žadateli nevzniká právní nárok na poskytnutí jakékoli služby, a to ani po splnění všech podmínek a předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností HARRIET s.r.o., prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas. HARRIET s.r.o., si vyhrazuje právo takovouto žádost zamítnout po prozkoumání doručených dokumentů v případě, že zjistí, že informace uvedené v žádostijsou nepravdivé, neúplné nebo zavádějící.

®2008 Harriet s.r.o.
TOPlist